KREATOR INNOWACJI

Bez innowacji nie ma POSTĘPU. Dlatego oferujemy pakiet usług skierowanych do przedsiębiorców i innowatorów, wspierający wdrażanie innowacji w biznesie oraz społecznych. Oferujemy wsparcie Klientów w diagnozie potencjału innowacyjnego, działaniach B+R i wdrożeniu innowacji w organizacji.

Usługa obejmuje m.in.: audyt innowacyjności, pozyskiwanie finansowania (fundusze UE, kapitał prywatny), kompleksowe zarządzanie projektem, w tym jego rozliczenie. Dbamy również o bezpieczeństwo wypracowanych innowacyjnych rozwiązań zapewniając OCHRONĘ własności intelektualnej.

Dzięki kreatywnemu i innowacyjnemu podejściu jesteśmy w stanie wygenerować INNOWACJE w każdej organizacji.

MENEDŻER PROJEKTU

Nowoczesny biznes opiera się na odpowiednim planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu projektami. Dlatego oferujemy usługi INŻYNIERA KONTRAKTU, kompleksowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI uwzględniające wszystkie jego etapy, tj. planowanie, PROJEKTOWANIE, organizację, nadzór oraz końcowe rozliczenie i ewaluacje. Posiadamy bogate doświadczenie oraz PROFESJONALNĄ kadrę menadżerów, projektantów, inżynierów, inspektorów nadzoru, ekonomistów i finansistów. Dzięki temu możemy SKUTECZNIE wspierać każdy projekt lub samodzielnie go zrealizować.

AUDYT I KONTROLA

Każdy projekt wymaga audytu, który potwierdzi zasadność jego realizacji lub zmodyfikuje jego zakres. Potrzebne jest profesjonalne spojrzenie z ”zewnątrz” by uniknąć nietrafionych inwestycji i straconych szans. Oferujemy kompleksowy audit i ewaluacje projektów na każdym etapie.

Dla wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków publicznych, w tym środków unijnych oferujemy innowacyjną usługę “KONTROLA PROJEKTU PRZED KONTROLĄ”- kompleksowy audyt realizowanego projektu pod kątem wymogów jednostki finansującej, przepisów i procedur prawa, w tym zamówień publicznych, promocji, produktów i rezultatów, pomocy publicznej, księgowości i rachunkowości. Usługa zawiera natychmiastowe DZIAŁANIA NAPRAWCZE, tak by uniknąć przykrych konsekwencji w postaci nałożenia kar finansowych czy konieczności zwrotu środków wraz z odsetkami z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości. Nasza kadra składa się m.in. z osób, które pracowały w wydziałach kontroli jednostek finansujących, dlatego bezpiecznie oraz profesjonalnie przeprowadzimy poufny audyt przed oficjalną kontrolą wraz z działaniami naprawczymi i stosownymi rekomendacjami.

BROKER EKSPORTU

EKSPORT jest szansą na dynamiczny i globalny ROZWÓJ firmy. Wbrew pozorom działalność eksportowa nie jest wyłącznie domeną dużych firm. By ułatwić mniejszym firmom międzynarodową ekspansję, dostępne są liczne źródła dotacji i wsparcia. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom jak również obawom mniejszych firm, oferujemy OUTSOURCING usług eksportowych. W sposób profesjonalny, kompleksowo zdiagnozujemy potencjał eksportowy firmy, opracujemy STRATEGIĘ EKSPORTU, analizę potencjalnych rynków oraz skutecznie wdrożymy plan ekspansji międzynarodowej firmy. Nasz klient nie musi tworzyć kosztownych działów eksportu ani podejmować ryzykownych inwestycji. Pozyskujemy FINANSOWANIE na rozwój eksportu w firmie, zabezpieczenia, gwarancje oraz sprawdzonych kontrahentów. Świadczymy kompleksowe usługi MARKETINGOWE na docelowych rynkach, w tym uczestniczymy w targach międzynarodowych reprezentując bądź wspierając klienta organizacyjnie.

STRATEGIE ROZWOJU

Naszą misją jest wspieranie ROZWOJU. Pomagamy organizacjom w określaniu, opracowywaniu i wdrażaniu skutecznych strategii. Współczesny, globalizujący się świat i dynamicznie zmieniające się otoczenie, wymusza na nas elastyczne, natychmiastowe i wręcz intuicyjne reagowanie na jego wyzwania. Niektórzy twierdzą wręcz, że “nie ma sensu planować”. MY – kierujemy się zasadą: “Ci, którzy nie planują z myślą o PRZYSZŁOŚCI, w ogóle jej nie mają”.

Oferujemy kompleksowy AUDYT organizacji pod kątem jej potencjałów, szans, zagrożeń i możliwości rozwoju. Wspieramy kierownictwo firmy w jej strategicznych decyzjach. Jesteśmy przygotowani zarządzać w imieniu i na rzecz Zamawiającego takimi obszarami jak: marketing, HR, inwestycje, eksport, finanse i księgowość. Dla firm, samorządów i innych organizacji opracowujemy strategie rozwoju, strategie innowacji, STRATEGIE MARKETINGOWE, programy naprawcze, programy REWITALIZACJI czy społeczne.

POZYSKIWANIE FINANSOWANIA

Główną barierą w rozwoju organizacji jest tzw. luka w finansowaniu. Naszym głównym celem jest wspieranie zainteresowanych podmiotów zarówno publicznych jak i prywatnych w SKUTECZNYM pozyskiwaniu DOTACJI.

Oferujemy kompleksowe doradztwo i wsparcie w pozyskiwaniu funduszy UNIJNYCH, funduszy norweskich i EOG, a także krajowych: m.in. z Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.

Pośredniczymy również w pozyskiwaniu instrumentów zwrotnych i kapitału prywatnego – kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia, fudnusze VC, “aniołowie biznesu”. Opracowujemy pełną dokumentację aplikacyjną, STUDIUM WYKONALNOŚCI, analizy ekonomiczno – finansowe, wnioski oraz niezbędne załączniki.

Do każdego KLIENTA podchodzimy indywidualnie, dlatego optymalizujemy finansowanie do jego potrzeb i możliwości.

SZKOLENIA

Oferujemy wachlarz profesjonalnych szkoleń z zakresu:
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie innowacjami
  • Pozyskiwanie funduszy na rozwój
  • Finansowe rozliczanie i trwałość w projektach
  • Pomoc publiczna
  • Kontrola i audyt w projektach
  • Zamówienia publiczne i konkurencyjność
polski